Justerat protokoll från Nämnden för överförmyndare i samverkans sammanträde 2023‑08-31

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 31 augusti 2023 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 79-94 tillkännages från och med 1 september till och med 22 september 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad