Justerat protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2023‑08‑23


Protokollet justerades den 5 september 2023 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 79-90 tillkännages från och med 6 september till och med 27 september 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad