Justerat protokoll från skolnämndens sammanträde 2023‑08‑30

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 6 september 2023 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 64-66, 68-72 tillkännages från och med 7 september till och med 28 september 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad