Kungörelse - Samråd om förslag till Vattentjänstplan

Samråd om förslag till Vattentjänstplan för Mölndals stad. (TEN 00324/2023).

Mölndals stad har tagit fram förslag på Vattentjänstplan för Mölndals stad (TEN 00324/2023) som beskriver kommunens långsiktiga planering av behovet av allmänna vattentjänster. Det i enlighet med 6 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Samrådshandlingarna finns även att ta del av på följande plats:

Vad innebär en vattentjänstplan?

  • Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna anläggningen ska fungera vid skyfall.
  • Planen beskriver framtida utbyggnad av de allmänna vattentjänsterna i samband med exploatering och utbyggnad av vatten och avlopp i omvandlingsområden, VAIO.
  • Fokus är ett långsiktigt perspektiv med hänsyn både till miljö och människors hälsa.
  • Allmänna vattentjänster är en samlande benämning för en kommuns försörjning av dricksvatten till invånare samt bortledning av avlopp

Skicka in dina synpunkter

Skriftliga synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 6 oktober 2023 via e-post till tekniska@molndal.se eller brev till:

Tekniska förvaltningen
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Märk din synpunkt med "Samråd vattentjänstplan, ten 324/2023".

Relaterad information

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad