Justerat protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2023‑09‑06

Protokollet justerades den 8 september 2023 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 77-89 tillkännages från och med 8 september till och med 29 september 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad