Justerat protokoll kommunstyrelsens lokalstrategiska utskotts sammanträde 2023‑08-30

 

Protokollet justerades den 8 september 2023 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 38-41 tillkännages från och med 11 september till och med 30 setember 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad