Justerat protokoll från byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023‑09‑11

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 12 september 2023 och förvaras i stadshuset.
Protokollet §§ 73-79 tillkännages från och med den 13 september till och med
den 4 oktober 2023.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad