Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023‑09-12

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 15 september 2023 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 67-82 tillkännages från och med 15 september till och med 6 oktober 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad