Justerat protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2023‑09-14

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 18 september 2023 och förvaras hos vård- och omsorgsförvaltningen.

Protokollet §§ 32-43 tillkännages från och med 18 september till och med 10 oktober 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad