Justerat protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2023‑12-18

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 23 december 2023 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 134-147 tillkännages från och med 27 december 2023 till och med 18 januari 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad