Justerat protokoll från tekniska nämndens extra arbetsutskott 2024‑01-23

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 26 januari 2024 och förvaras i stadshuset.

Protokollet § 22 tillkännages från och med 26 januari 2024 till och med
17 februari 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad