Justerat protokoll från byggnadsnämndens sammanträde 2024‑01‑31

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 7 februari 2024 och förvaras i stadshuset.
Protokollet §§ 1-24 tillkännages från och med den 8 februari till och med den 29 februari 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad