Justerat protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2024‑02‑01

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 7 februari 2024 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 1-11 tillkännages från och med 8 februari till och med 29 februari 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad