Justerat protokoll från plan- och exploateringsutskottets sammanträde 2024‑02‑06

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 9 februari 2024 och förvaras i stadshuset.
Protokollet §§ 6 - 19 tillkännages från och med den 9 februari till och med den 1 mars 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering på sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad