Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2024‑01-30

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 12 februari 2024 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 1-10 tillkännages från och med 12 februari till och med 4 mars 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad