Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2024‑04-23

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 2 maj 2024 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 39-51 tillkännages från och med 2 maj till och med 23 maj 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad