Justerat protokoll från kommunens revisorers sammanträde 2024‑04-29

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 2 maj 2024 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 34-43 tillkännages från och med den 3 maj till och med den 24 maj 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad