Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2024‑05-07

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 14 maj 2024 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 42-50 tillkännages från och med 14 maj 2024 till och med 4 juni 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad