Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde 2024‑05‑14

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 14 maj 2024 och förvaras hos social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Protokollet §§ 157-171 tillkännages från och med 14 maj till och med 5 juni 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad