Justerat protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2024‑05‑30

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 30 maj 2024 och förvaras hos vård- och omsorgsförvaltningen.

Protokollet §§ 16-18 tillkännages från och med 30 maj till och med 21 juni 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad