Justerat protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2024‑05-30

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 31 maj 2024 och förvaras hos vård- och omsorgsförvaltningen.

Protokollet §§ 36-43 tillkännages från och med 3 juni till och med 25 juni 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad