Justerat protokoll från servicenämndens sammanträde 2024‑05-30

Tillkännagivande Kungörelse - samråd

Protokollet justerades den 3 juni 2024 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 28 - 34 tillkännages från och med 4 juni till och med 26 juni 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad