Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2024‑05-29

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 5 juni 2024 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 62-72 tillkännages från och med den 5 juni till och med den 26 juni 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad