Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2024‑06-19

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 27 juni 2024 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 120-144 tillkännages från och med den 27 juni till och med den 18 juli 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad