Justerat protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2024‑07-04

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 4 juli 2024 och förvaras hos vård- och omsorgsförvaltningen.

Protokollet §§ 19-25 tillkännages från och med 4 juli till och med 26 juli 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad