Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Dokument­hanterings­planer

Varje nämnd eller kommunalt bolag ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras.

Efter samråd med kommunstyrelsen antas planen av nämnd eller styrelse och gäller då som gallringsbeslut.

För den som vill ta del av allmänna handlingar är dokumenthanteringsplanerna en bra sökingång.

Kommunstyrelsen beslutade 2014 att stadens nämnder och bolag ska gå över till processbaserad arkivredovisning. Nämnderna ska redovisa sina kärnprocesser och hänvisa till kommunstyrelsens plan för de styrande och stödjande processerna.

Mölndal stad använder delar av SKL:s klassificeringsstruktur Klassa. I de fall nämnder/bolag ännu inte övergått till processbaserad arkivredovisning finns gällande dokumenthanteringsplan redovisad under respektive nämnd/bolag nedan.

Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
1_1_1_Hantera_kommunfullmäktigeprocessen.pdf 467.7 kB 2020-02-18 14.12
1_1_2_Hantera_kommunstyrelseprocessen.pdf 536.5 kB 2020-02-18 14.14
1_1_3_Hantera_nämnder_&_utskottsprocess.pdf 462.9 kB 2020-02-18 14.14
1_1_4_Verksamhetsledning.pdf 463.3 kB 2020-02-18 14.15
1_1_5_Myndighetsredovisning.pdf 365.8 kB 2020-02-18 14.15
1_1_6_Omvärld.pdf 445 kB 2020-02-18 14.15
1_1_7_Yttranden.pdf 432.7 kB 2020-02-18 14.15
1_1_8_Driva_projekt.pdf 443.2 kB 2020-02-18 14.16
1_2_1_Hantering_av_styrdokument.pdf 380.7 kB 2020-02-18 14.16
1_2_2_Tillsyn,_revision_och_granskning.pdf 436 kB 2020-02-18 14.17
1_2_3_Biträda_kommunens_revisorer.pdf 470.2 kB 2017-02-20 08.01
1_3_Organisering.pdf 363.6 kB 2020-02-18 14.28
1_4_1_Allmänhetens_insyn_och_överklagande.pdf 368.8 kB 2020-02-18 14.28
1_4_2_Hantera_val_och_folkomröstningar.pdf 541.9 kB 2016-11-29 10.16

Dokumenthanteringsplan för kärnprocesser

Dokumenthanteringsplan per bolag och nämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dokumenthanteringsplaner nämnder
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dokumenthanteringsplaner bolag

Kommunövergripande beslut och riktlinjer

Kontakt

Carl Henrik Ronge
Stadsarkivarie
Stadsarkivet
031-315 12 65
carl-henrik.ronge@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-03 14.52