Dokument­hanterings­planer

Nämnderna och våra kommunala bolag har en dokument­hanterings­plan som beskriver deras handlingar och hur de ska hanteras.

För dig som vill ta del av allmänna handlingar är dokument­hanterings­planerna en bra sökingång.

Efter samråd med kommunstyrelsen antas planen av nämnd eller styrelse och gäller då som gallringsbeslut.

Kommunstyrelsen beslutade 2014 att stadens nämnder och bolag ska gå över till processbaserad arkivredovisning. Nämnderna ska redovisa sina kärnprocesser och hänvisa till kommunstyrelsens plan för de styrande och stödjande processerna.

Vi i Mölndal stad använder delar av Sveriges kommuner och regioners klassificerings­struktur Klassa. I de fall nämnder och bolag ännu inte övergått till processbaserad arkivredovisning finns gällande dokumenthanteringsplan under respektive rubrik nedan.

Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
2_1_Informationsförvaltning.pdf 40 kB 2020-06-16 15.55
2_2_Systemförvaltning_och_arkitektur.pdf 35.3 kB 2020-06-16 15.55
2_3_1_Hantera_kompetensförsörjning.pdf 72.2 kB 2020-06-16 15.55
2_3_2_Administrera_löner_och_förmåner.pdf 50.7 kB 2020-06-16 15.55
2_4_Ekonomiadministration.pdf 76.6 kB 2020-06-16 15.55
2_5_0_Ledning_och_uppföljing_av_upphandling.pdf 28.2 kB 2020-06-16 15.55
2_5_1_Upphandla_varor_och_tjänster_som_beslutas_av_politisk_nämnd.pdf 42.2 kB 2020-06-16 15.55
2_5_2_Upphandla_varor,_tjänster_och_ramavtal_som_beslutas_på_delegation_från_nämnd.pdf 41.5 kB 2020-06-16 15.55
2_5_3_Avrop_från_befintligt_avtal.pdf 28.1 kB 2020-06-16 15.55
2_5_4_Direktupphandla.pdf 29.2 kB 2020-06-16 15.55
2_6_Fastighetsförvaltning.pdf 57.6 kB 2020-06-16 15.55
2_7_Kris_och_säkerhet.pdf 53.6 kB 2020-06-16 15.55
2_9_Information_och_marknadsföring.pdf 30.7 kB 2020-06-16 15.55
2_10_Förvaltningsstöd.pdf 42.2 kB 2020-03-30 14.44

Dokumenthanteringsplan för kärnprocesser

Dokumenthanteringsplan per nämnd

Dokumenthanteringsplan per bolag

Arkivbeskrivningar

Kommunövergripande beslut och riktlinjer

Kontakt

Kommunikations- och kanslienheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-26 11.56