Dokument­hanterings­planer

Varje nämnd eller kommunalt bolag ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras.

Efter samråd med kommunstyrelsen antas planen av nämnd eller styrelse och gäller då som gallringsbeslut.

För den som vill ta del av allmänna handlingar är dokumenthanteringsplanerna en bra sökingång.

Kommunstyrelsen beslutade 2014 att stadens nämnder och bolag ska gå över till processbaserad arkivredovisning. Nämnderna ska redovisa sina kärnprocesser och hänvisa till kommunstyrelsens plan för de styrande och stödjande processerna.

Mölndal stad använder delar av SKL:s klassificeringsstruktur Klassa. I de fall nämnder/bolag ännu inte övergått till processbaserad arkivredovisning finns gällande dokumenthanteringsplan redovisad under respektive nämnd/bolag nedan.

Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Styrande processer
Stödjande processer

Dokumenthanteringsplan för kärnprocesser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
4_0_1_Fakturering_till_kund.pdf 90.5 kB 2017-10-20 09.17
4_0_2_Klagomål.pdf 92.4 kB 2019-03-13 13.24
4_0_3_Miljösanktionsavgift.pdf 94.9 kB 2017-10-20 09.22
4_0_4_Tillsyn.pdf 94.4 kB 2017-10-20 09.23
4_0_5_Utdömande_av_vite.pdf 86.6 kB 2017-10-20 09.23
4_0_6_Överklagan_av_beslut.pdf 100.7 kB 2017-10-20 09.24
4_1_1_1_Bildande_av_kommunalt_naturreservat.pdf 89.5 kB 2017-10-20 09.24
4_1_1_2_Naturreservat_prövning_av_tillstånd+-+dispenser.pdf 91.5 kB 2017-10-20 09.25
4_1_1_3_Tillsyn_strandskydd_och_kommunala_naturreservat.pdf 84.2 kB 2017-10-20 09.26
4_1_1_4_Lägesbestämda_naturvärden.pdf 85 kB 2017-10-20 09.27
4_1_1_5_Översiktliga_inventeringar_av_arter,_ekosystem_oc.pdf 85.9 kB 2017-10-20 09.28
4_1_1_6_LONA-projekt.pdf 91.5 kB 2017-10-20 09.29
4_1_2_1_Avlopp-enskilda_avloppsanläggningar.pdf 97.8 kB 2017-10-20 09.29
4_1_2_2_Cistern.pdf 96.2 kB 2017-10-20 09.31
4_1_2_3_Förmultningstoalett_eller_torrtoalett_med_latrink.pdf 87.6 kB 2017-10-20 09.32
4_1_2_4_Förorenade_områden.pdf 106.9 kB 2017-10-20 09.33
4_1_2_5_Köldmedieanläggning.pdf 94.8 kB 2017-10-20 09.34
4_1_2_6_Luftföroreningar.pdf 100 kB 2017-10-20 09.34
4_1_2_7_Miljöfarlig_verksamhet_B_nivå.pdf 93.8 kB 2017-10-20 09.35
4_1_2_8_Miljöfarlig_verksamhet_C_nivå.pdf 94.2 kB 2017-10-20 09.36
4_1_2_9_Tillsyn_av_miljöfarlig_verksamhet_U_nivå.pdf 84.9 kB 2017-10-20 09.38
4_1_2_10_PCB.pdf 95.1 kB 2017-10-20 09.48
4_1_2_11_Avfall.pdf 95 kB 2017-10-20 09.48
4_1_2_12_Täkter.pdf 85 kB 2017-10-20 09.49
4_1_2_13_Värmepumpar.pdf 93.4 kB 2017-10-20 09.49
4_1_3_1_Bassängbad.pdf 97.9 kB 2017-10-20 09.50
4_1_3_2_Bostäder.pdf 84.6 kB 2017-10-20 09.51
4_1_3_3_Hygienlokal.pdf 93.2 kB 2017-10-20 09.52
4_1_3_4_Offentlig_tillställning.pdf 88.5 kB 2017-10-20 09.52
4_1_3_5_Radon.pdf 106.4 kB 2017-10-20 09.53
4_1_3_6_Skola_barnomsorg_m_m.pdf 92.9 kB 2017-10-20 09.54
4_1_3_7_Smittskydd.pdf 93.7 kB 2017-10-20 09.54
4_1_3_8_Solarium.pdf 93.3 kB 2017-10-20 09.55
4_1_3_9_Strandbad.pdf 88.6 kB 2017-10-20 09.55
4_1_3_10_Tillstånd_för_djurhållning.pdf 91.7 kB 2017-10-20 09.56
4_1_4_1_Kontroll_av_verksamhet.pdf 98.2 kB 2017-10-20 09.57
4_1_4_2_Livsmedelsanläggning.pdf 92.2 kB 2017-10-20 09.57
4_1_4_3_Livsmedelsanläggning-dricksvatten.pdf 92.4 kB 2017-10-20 09.58
4_1_4_4_Riskklassning_av_verksamhet.pdf 372.7 kB 2017-10-20 10.00
4_1_4_5_Årlig_rapport_till_Livsmedelsverket.pdf 380 kB 2017-10-20 10.01
4_1_5_Folkhälsoarbete.pdf 28.1 kB 2020-06-16 16.24
4_1_6_1_Tillstånd_och_tillsyn_alkohol_tobak_och_läkemedel.pdf 363.7 kB 2020-02-13 13.50
4_1_6_4_Yttrande_över_tillstånd_för_automatspel.pdf 283.1 kB 2020-02-13 13.51
4_1_5_2_Bedriva_folkhälsoarbete.pdf 705.9 kB 2020-03-03 14.52
4_2_Samhällsskydd_och_beredskap.pdf 39.7 kB 2020-06-17 13.07
4_3_Räddningstjänst.pdf 25.1 kB 2020-06-17 13.08

Dokumenthanteringsplan per bolag och nämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Byggnadsnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 886.6 kB 2017-12-04 11.19
Kommunens_revisorers_dokumenthanteringsplan.pdf 168 kB 2017-02-20 07.35
Kommunstyrelsens_dokumenthanteringsplan.pdf 1.2 MB 2020-06-17 13.11
Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan.pdf 1.1 MB 2019-11-07 15.45
Miljönämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 555.3 kB 2016-11-29 10.32
Skolnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 536.6 kB 2016-11-29 10.32
Social-_och_arbetsmarknadsnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 362.3 kB 2019-12-27 08.40
Utbildningsnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 363.2 kB 2016-11-29 10.32
Vård-_och_omsorgsnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 345.7 kB 2019-11-11 07.36
Tekniska_nämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 415.3 kB 2017-10-31 10.33
Överförmyndarnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 611.9 kB 2020-03-02 07.53
Valnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 1.1 MB 2020-01-13 14.29
Servicenämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 61.8 kB 2020-03-30 14.39
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dokumenthanteringsplaner bolag

Arkivbeskrivningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden_2020.pdf 50.6 kB 2020-06-11 12.29
Social-_och_arbetsmarknadsnämnden_ 2020.pdf 126.1 kB 2020-06-11 12.29
Kvarnfallet_Mölndal_AB_2020.pdf 180.3 kB 2020-06-11 13.05
Kommunstyrelsen_2020.pdf 115.4 kB 2020-06-16 15.11

Kommunövergripande beslut och riktlinjer

Kontakt

Carl Henrik Ronge
Stadsarkivarie
Stadsarkivet
031-315 12 65
carl-henrik.ronge@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-17 13.11