Dokument­hanterings­planer

Nämnderna och våra kommunala bolag har en dokument­hanterings­plan som beskriver deras handlingar och hur de ska hanteras.

För dig som vill ta del av allmänna handlingar är dokument­hanterings­planerna en bra sökingång.

Efter samråd med kommunstyrelsen antas planen av nämnd eller styrelse och gäller då som gallringsbeslut.

Kommunstyrelsen beslutade 2014 att stadens nämnder och bolag ska gå över till processbaserad arkivredovisning. Nämnderna ska redovisa sina kärnprocesser och hänvisa till kommunstyrelsens plan för de styrande och stödjande processerna.

Vi i Mölndal stad använder delar av Sveriges kommuner och regioners klassificerings­struktur Klassa. I de fall nämnder och bolag ännu inte övergått till processbaserad arkivredovisning finns gällande dokumenthanteringsplan under respektive rubrik nedan.

Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Styrande processer
Stödjande processer

Dokumenthanteringsplan för kärnprocesser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
4_0_1_Fakturering_till_kund.pdf 90.5 kB 2017-10-20 09.17
4_0_2_Klagomål.pdf 92.4 kB 2019-03-13 13.24
4_0_3_Miljösanktionsavgift.pdf 94.9 kB 2017-10-20 09.22
4_0_4_Tillsyn.pdf 94.4 kB 2017-10-20 09.23
4_0_5_Utdömande_av_vite.pdf 86.6 kB 2017-10-20 09.23
4_0_6_Överklagan_av_beslut.pdf 100.7 kB 2017-10-20 09.24
4_1_1_1_Bildande_av_kommunalt_naturreservat.pdf 89.5 kB 2017-10-20 09.24
4_1_1_2_Naturreservat_prövning_av_tillstånd+-+dispenser.pdf 91.5 kB 2017-10-20 09.25
4_1_1_3_Tillsyn_strandskydd_och_kommunala_naturreservat.pdf 84.2 kB 2017-10-20 09.26
4_1_1_4_Lägesbestämda_naturvärden.pdf 85 kB 2017-10-20 09.27
4_1_1_5_Översiktliga_inventeringar_av_arter,_ekosystem_oc.pdf 85.9 kB 2017-10-20 09.28
4_1_1_6_LONA-projekt.pdf 91.5 kB 2017-10-20 09.29
4_1_2_1_Avlopp-enskilda_avloppsanläggningar.pdf 97.8 kB 2017-10-20 09.29
4_1_2_2_Cistern.pdf 96.2 kB 2017-10-20 09.31
4_1_2_3_Förmultningstoalett_eller_torrtoalett_med_latrink.pdf 87.6 kB 2017-10-20 09.32
4_1_2_4_Förorenade_områden.pdf 106.9 kB 2017-10-20 09.33
4_1_2_5_Köldmedieanläggning.pdf 94.8 kB 2017-10-20 09.34
4_1_2_6_Luftföroreningar.pdf 100 kB 2017-10-20 09.34
4_1_2_7_Miljöfarlig_verksamhet_B_nivå.pdf 93.8 kB 2017-10-20 09.35
4_1_2_8_Miljöfarlig_verksamhet_C_nivå.pdf 94.2 kB 2017-10-20 09.36
4_1_2_9_Tillsyn_av_miljöfarlig_verksamhet_U_nivå.pdf 84.9 kB 2017-10-20 09.38
4_1_2_10_PCB.pdf 95.1 kB 2017-10-20 09.48
4_1_2_11_Avfall.pdf 95 kB 2017-10-20 09.48
4_1_2_12_Täkter.pdf 85 kB 2017-10-20 09.49
4_1_2_13_Värmepumpar.pdf 93.4 kB 2017-10-20 09.49
4_1_3_1_Bassängbad.pdf 97.9 kB 2017-10-20 09.50
4_1_3_2_Bostäder.pdf 84.6 kB 2017-10-20 09.51
4_1_3_3_Hygienlokal.pdf 93.2 kB 2017-10-20 09.52
4_1_3_4_Offentlig_tillställning.pdf 88.5 kB 2017-10-20 09.52
4_1_3_5_Radon.pdf 106.4 kB 2017-10-20 09.53
4_1_3_6_Skola_barnomsorg_m_m.pdf 92.9 kB 2017-10-20 09.54
4_1_3_7_Smittskydd.pdf 93.7 kB 2017-10-20 09.54
4_1_3_8_Solarium.pdf 93.3 kB 2017-10-20 09.55
4_1_3_9_Strandbad.pdf 88.6 kB 2017-10-20 09.55
4_1_3_10_Tillstånd_för_djurhållning.pdf 91.7 kB 2017-10-20 09.56
4_1_4_1_Kontroll_av_verksamhet.pdf 98.2 kB 2017-10-20 09.57
4_1_4_2_Livsmedelsanläggning.pdf 92.2 kB 2017-10-20 09.57
4_1_4_3_Livsmedelsanläggning-dricksvatten.pdf 92.4 kB 2017-10-20 09.58
4_1_4_4_Riskklassning_av_verksamhet.pdf 372.7 kB 2017-10-20 10.00
4_1_4_5_Årlig_rapport_till_Livsmedelsverket.pdf 380 kB 2017-10-20 10.01
4_1_5_Folkhälsoarbete.pdf 28.1 kB 2020-06-16 16.24
4_1_6_1_Tillstånd_och_tillsyn_alkohol_tobak_och_läkemedel.pdf 363.7 kB 2020-02-13 13.50
4_1_6_4_Yttrande_över_tillstånd_för_automatspel.pdf 283.1 kB 2020-02-13 13.51
4_1_5_2_Bedriva_folkhälsoarbete.pdf 705.9 kB 2020-03-03 14.52
4_2_Samhällsskydd_och_beredskap.pdf 39.7 kB 2020-06-17 13.07
4_3_Räddningstjänst.pdf 25.1 kB 2020-06-17 13.08

Dokumenthanteringsplan per nämnd

Dokumenthanteringsplan per bolag

Arkivbeskrivningar

Kommunövergripande beslut och riktlinjer

Kontakt

Kommunikations- och kanslienheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-26 11.56