Dokument­hanterings­planer

Nämnderna och våra kommunala bolag har en dokument­hanterings­plan som beskriver deras handlingar och hur de ska hanteras.

För dig som vill ta del av allmänna handlingar är dokument­hanterings­planerna en bra sökingång.

Efter samråd med kommunstyrelsen antas planen av nämnd eller styrelse och gäller då som gallringsbeslut.

Kommunstyrelsen beslutade 2014 att stadens nämnder och bolag ska gå över till processbaserad arkivredovisning. Nämnderna ska redovisa sina kärnprocesser och hänvisa till kommunstyrelsens plan för de styrande och stödjande processerna.

Vi i Mölndal stad använder delar av Sveriges kommuner och regioners klassificerings­struktur Klassa. I de fall nämnder och bolag ännu inte övergått till processbaserad arkivredovisning finns gällande dokumenthanteringsplan under respektive rubrik nedan.

Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Styrande processer
Stödjande processer

Dokumenthanteringsplan för kärnprocesser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
5_1_0_Reglera_trafik.pdf 79 kB 2017-10-31 16.04
5_1_1_Hantera_barns_skolvägar.pdf 64.5 kB 2017-10-31 16.04
5_1_2_Hantera_skötsel_av_trafiksignaler.pdf 65.3 kB 2017-10-31 16.04
5_1_3_Hantera_farthinder_och_vägvisning.pdf 63.2 kB 2017-10-31 16.04
5_2_1_Hantera_gatuunderhåll.pdf 74.7 kB 2017-10-31 16.04
5_2_2_Hantera_beläggningsprogram.pdf 57.3 kB 2017-10-31 16.04
5_2_3_Hantera_starttillstånd_för_markarbete.pdf 62.1 kB 2017-10-31 16.04
5_2_4_Hantera_vinterväghållning.pdf 59.2 kB 2017-10-31 16.04
5_2_5_Hantera_gatubelysning.pdf 57.4 kB 2017-10-31 16.04
5_2_6_Hantera_ansökan_om_bidrag_till_enskild_väg.pdf 55.5 kB 2017-10-31 16.04
5_2_7_Hantera_väglinjemarkeringar.pdf 56.2 kB 2017-10-31 16.04
5_3_1_Parkobjekt.pdf 77.2 kB 2017-10-31 16.04
5_4_0_Ledning_och_styrning_av_Återvinning_&_avfall.pdf 56.6 kB 2017-10-31 16.04
5_4_1_Hantera_kundförfrågningar.pdf 60.6 kB 2017-10-31 16.04
5_4_2_Hantera_avfallsanläggningar.pdf 66.1 kB 2017-10-31 16.04
5_4_3_Hantera_avfallsfordon.pdf 58.2 kB 2017-10-31 16.04
5_4_4_Samverkan_med_andra_kommuner.pdf 55.5 kB 2017-10-31 16.04
5_5_1_Hantera_vattenanläggning.pdf 83.4 kB 2017-10-31 16.04
5_5_2_Hantera_avlopp.pdf 71.8 kB 2017-10-31 16.04
5_6_1_Hantera_fordonsflytt.pdf 60 kB 2017-10-31 16.04
5_6_2_Hantera_parkeringstillstånd_för_rörelsehindrade.pdf 60 kB 2017-10-31 16.04
5_6_3_1_Utfärda_felparkeringsavgift_gatumark.pdf 122.2 kB 2020-10-01 17.16
5_6_3_2_Utfärda_kontrollavgift_tomtmark.pdf 352.5 kB 2020-10-01 17.20
5_6_4_Nyetablering_anläggningar.pdf 126.6 kB 2020-10-01 17.16
5_6_5_Försäljning_av_parkeringstillstånd.pdf 121.4 kB 2020-10-01 17.16
5_6_6_Skötsel_av_parkeringsområden.pdf 117.4 kB 2020-10-01 17.16
5_6_7_Uthyrning_av_parkeringsplatser.pdf 120.5 kB 2020-10-01 17.16
5_6_8_1_Mynthantering.pdf 127.4 kB 2020-10-01 17.16
5_6_8_2_Hantera_felanmälan_och_service_på_biljettmaskin.pdf 120.7 kB 2020-10-01 17.16

Dokumenthanteringsplan per nämnd

Dokumenthanteringsplan per bolag

Arkivbeskrivningar

Kommunövergripande beslut och riktlinjer

Kontakt

Kommunikations- och kanslienheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-26 11.56