Dokument­hanterings­planer

Varje nämnd eller kommunalt bolag ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras.

Efter samråd med kommunstyrelsen antas planen av nämnd eller styrelse och gäller då som gallringsbeslut.

För den som vill ta del av allmänna handlingar är dokumenthanteringsplanerna en bra sökingång.

Kommunstyrelsen beslutade 2014 att stadens nämnder och bolag ska gå över till processbaserad arkivredovisning. Nämnderna ska redovisa sina kärnprocesser och hänvisa till kommunstyrelsens plan för de styrande och stödjande processerna.

Mölndal stad använder delar av SKL:s klassificeringsstruktur Klassa. I de fall nämnder/bolag ännu inte övergått till processbaserad arkivredovisning finns gällande dokumenthanteringsplan redovisad under respektive nämnd/bolag nedan.

Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Styrande processer
Stödjande processer

Dokumenthanteringsplan för kärnprocesser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
8_1_1_Stödja_och_främja_kulturliv.pdf 422.9 kB 2020-03-03 14.49
8_1_2_Tillhandahålla_bidrag_till_föreningar_ som _verkar_inom_kulturarv.pdf 421.5 kB 2020-03-03 14.49
8_1_3_Tillhandahålla_kulturstipendium_och_idé_konststipendium.pdf 413.2 kB 2020-03-03 14.49
8_2_1_Tillhandahålla_bidrag_till_föreningar_och_studieförbund.pdf 606.5 kB 2020-03-03 14.49
8_2_2_Tillhandahålla_ränte-_och_amorteringsfria_lån.pdf 417.3 kB 2020-03-03 14.49
8_2_3_Bedriva_idrottsskola.pdf 417.6 kB 2020-03-03 14.49
8_3_1_Samordna_in-_och_utlån.pdf 446.3 kB 2020-03-03 14.49
8_3_2_Tillhandahålla_media.pdf 492.1 kB 2020-03-03 14.49
8_3_3_Bedriva_utåtriktad_verksamhet.pdf 420.9 kB 2020-03-03 14.49
8_4_1_Vårda_och_förvalta_stadens_antikvariska_samlingar.pdf 435.8 kB 2020-03-03 14.49
8_4_2_Bedriva_projekt_av_betydelse.pdf 420.8 kB 2020-03-03 14.49
8_4_3_Erbjuda_programutbud.pdf 419.8 kB 2020-03-03 14.49
8_4_4_Driva_varumärkesprofilering.pdf 426.8 kB 2020-03-03 14.49
8_5_1_Vårda_och_förvalta_stadens_konstsamlingar.pdf 426.2 kB 2020-03-03 14.49
8_5_2_Tillhandahålla_konstgestaltning.pdf 423.6 kB 2020-03-03 14.49
8_6_1_Verka_för_bevarande_och_vård_av_kulturhistoriska_byggnader,_anläggningar_och_miljöer.pdf 425.9 kB 2020-03-03 14.49
8_6_2_Driva_stadsantikvariska_projekt.pdf 421.2 kB 2020-03-03 14.49
8_7_1_Sköta_upplåtelse_av_lokaler.pdf 423.5 kB 2020-03-03 14.49
8_7_2_Driva_badanläggning.pdf 418.2 kB 2020-03-03 14.49
8_8_1_Bedriva_områdesbaserat_samhällsarbete.pdf 656.9 kB 2020-03-03 14.49
8_8_2_Verka_för_ungas_inflytande.pdf 430.4 kB 2020-03-03 14.49
8_8_3_Driva_och_medverka_i_internationellt_arbete.pdf 476.3 kB 2020-03-03 14.49
8_8_4_Driva_ungdomsverksamhet.pdf 544.7 kB 2020-03-03 14.49
8_8_5_Samordna_kostnadsfria_lovaktiviteter_med_statligt_stödb.pdf 589.8 kB 2020-03-03 14.49

Dokumenthanteringsplan per bolag och nämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Byggnadsnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 886.6 kB 2017-12-04 11.19
Kommunens_revisorers_dokumenthanteringsplan.pdf 168 kB 2017-02-20 07.35
Kommunstyrelsens_dokumenthanteringsplan.pdf 1.2 MB 2020-06-17 13.11
Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan.pdf 1.1 MB 2019-11-07 15.45
Miljönämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 555.3 kB 2016-11-29 10.32
Skolnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 536.6 kB 2016-11-29 10.32
Social-_och_arbetsmarknadsnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 362.3 kB 2019-12-27 08.40
Utbildningsnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 363.2 kB 2016-11-29 10.32
Vård-_och_omsorgsnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 345.7 kB 2019-11-11 07.36
Tekniska_nämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 415.3 kB 2017-10-31 10.33
Överförmyndarnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 611.9 kB 2020-03-02 07.53
Valnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 1.1 MB 2020-01-13 14.29
Servicenämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 61.8 kB 2020-03-30 14.39
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dokumenthanteringsplaner bolag

Arkivbeskrivningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden_2020.pdf 50.6 kB 2020-06-11 12.29
Social-_och_arbetsmarknadsnämnden_ 2020.pdf 126.1 kB 2020-06-11 12.29
Kvarnfallet_Mölndal_AB_2020.pdf 180.3 kB 2020-06-11 13.05
Kommunstyrelsen_2020.pdf 115.4 kB 2020-06-16 15.11

Kommunövergripande beslut och riktlinjer

Kontakt

Carl Henrik Ronge
Stadsarkivarie
Stadsarkivet
031-315 12 65
carl-henrik.ronge@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-17 13.11