Sök i diariet

Förkortningar som används i webbdiariet

 • KFN = Kultur- och fritidsnämnden
 • SAN = Social- och arbetsmarknadsnämnden
 • KS    = Kommunstyrelsen
 • SKN = Skolnämnden
 • SEN = Servicenämnden
 • TEN = Tekniska nämnden
 • MAB = Mölndalsbostäder AB
 • UTN = Utbildningsnämnden
 • PEU = Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott
 • VON = Vård och omsorgsnämnden
 • REV  = Kommunens revisorer
 • ÖFN = Överförmyndarnämnden
Så söker du i diariet

Ärenden och handlingar registrerade efter den 20 november 2020 är tillgängliga i diariet, om du vill ta del av ärenden före detta datum kontaktar du kontaktcenter som hjälper dig vidare till respektive nämnds registrator.

Ärenden är den övergripande nivån. I varje ärende finns en eller flera handlingar. I regel samlas handlingar ihop som rör samma sak till ett ärende. Ärendet får en unik beteckning till exempel KS 310/08.

Webbdiariet uppdateras varje dag kl. 12.00 och kl. 18.00

Lathund - sök ärende i diariet

 • Använd sökformuläret som du hittar längst upp på sidan.

Exempel

 • Vill du se ett specifikt ärende och känner till ett ärendets diarieummer skriv Diarienummer i fritextrutan.
 • Du kan även söka på ett specifikt ord, till exempel Revisionsrapport eller Kikås i fritextrutan.

Sökresultat

Du får upp en lista över alla händelser på det du söker. Vill du se alla händelser som finns på ett specifikt ärende, klickar du på ärende i kolumnen för Diarienummer. Här kan du också se namnet på den som handlägger ärendet. Observera att du inte kan se själva handlingen utan bara registerdata.

Alla ärenden och handlingar finns inte i webbdiariet - alla uppgifter syns inte

Varje nämnd har ett diarium som sköts av en registrator. Det diarium som syns i webbdiariet är en kopia av myndighetens diarium och vissa uppgifter är dolda, det kan vara:

 • integritetskänsliga och sekretessbelagda uppgifter visas inte utan istället står en sekretess- eller GDPR-markering.
 • personnummer
 • namn i vissa fall
 • känsliga personuppgifter
 • andra uppgifter som kan leda till intrång i en enskilds personliga integritet
 • till staden anmälda synpunkter, klagomål eller felanmälningar hittar du heller inte i webbdiariet utan under länken "Jag vill lämna en synpunkt".

Alla handlingar registreras inte i diarierna utan kan vara ordnade eller registrerade på annat sätt. Exempelvis hanteras fakturor i ett eget ekonomisystem. Hittar du inte en handling i webbdiariet kan du kontakta respektive förvaltning eller kommunarkivet för besked om hur det aktuella handlingsslaget hanteras.

Kontakt

Kommunikationsenheten
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad