Förenklad delgivning

Bygg- och miljöförvaltningen kan använda förenklad delgivning för att skicka handlingar. Att du delges något betyder att du tar del av det.

Utskick av brev

För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar vi två brev till dig. Det är det som menas med förenklad delgivning:
1. Det första brevet innehåller det som du ska delges, till exempel ett beslut om bygglov.
2. Det andra brevet skickas nästkommande arbetsdag. Det är ett kontrollmeddelande som berättar att det första brevet har skickats. Obs! Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte brevet med själva handlingen, vill vi att du kontaktar oss direkt.
Breven skickas till den adress där du är folkbokförd.

Då räknas du som delgiven

Du räknas som delgiven, att du har tagit emot handlingarna, två veckor efter att det första brevet skickades. Vilket datum brevet skickades till dig står i kontrollmeddelandet, det andra brevet.
Tiden för att överklaga eller svara på ett ärende börjar räknas två veckor efter att det första brevet har skickats.

Digitala utskick

(E-post, Billo, Kivra eller Min myndighetspost)
Det digitala utskicket innehåller det som du ska delges, exempelvis ett beslut om bygglov.

Då räknas du som delgiven


Du räknas som delgiven, att du har tagit emot handlingarna, två veckor efter att det digitala utskicket skickades. Tiden för att överklaga eller svara på ett ärende börjar räknas två veckor efter att det digitala meddelandet skickats.

Observera: Vid digitala utskick skickas inte ett kontrollmeddelande.
Genom en ändring i 22 § delgivningslagen (2010:1932) har kravet att skicka kontrollmeddelande avskaffats om handlingen skickas på elektronisk väg.

Andra sätt att delge (inte förenklad delgivning)

Vi kan även delge dig handlingar på annat sätt. Detta kan innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto eller på annat sätt skriva under att du blivit delgiven. Om du behöver skicka in ett delgivningskvitto räknas överklaganstiden ifrån det datum som du fått handlingen.


Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad