Hantering av personuppgifter för dig har kontakt med chatboten Kommun Kim

Information om hantering av personuppgifter för dig som har kontakt med chatboten Kommun Kim.

Om du skriver en fråga till chat-boten Kommun Kim vill vi informera dig om att det du skriver kommer att lagras i en logg i 21 dagar innan det raderas helt.

Kommun-Kim anonymiserar din information omedelbart om du skriver:

  • Ett nummer med fler än 6 siffror (exempelvis telefonnummer)
  • Hälsorelaterad information.
  • Information som anger om du är man eller kvinna.
  • Information om din sexuella läggning.
  • Information om din politiska uppfattning.

Vi krypterar din IP-adress så att ingen kan spåra samtalet tillbaka till dig.

Du kan välja att radera hela chatten som du har haft med Kommun-Kim. Det gör du när som helst genom att klicka på ?-ikonen i chattfönstret och sedan välja radera samtal.

Statistikinformation

Vi lagrar viss information om ditt chatt-samtal för vår statistik:

  • Datum och tid för chatten.
  • Information om vilken plattform du använde (dator, surfplatta eller mobiltelefon).
  • Information om vilken typ och version av webbläsare du använde.

Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att hantera dina personuppgifter. Vissa tjänster kan kommunen erbjuda trots att det inte finns ett särskilt lagkrav. När du väljer att ta del av de tjänsterna så får kommunen behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett allmänt intresse.

Dokumentationen sker under själva chatten. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna svara på frågan som ställs.

Servicenämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor kontakta den aktuella nämndens dataskyddsombud.

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad