Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Hantering av personuppgifter för dig som använder sociala medier 

Information om hantering av personuppgifter till dig som använder Mölndals stads sociala medier.  

Vilka uppgifter behandlas och varför?

När du använder sociala medier för att komma i kontakt med Mölndals stad, till exempel genom att skicka ett meddelande eller skriva i ett kommentarsfält, behandlar vi dina personuppgifter. I regel är det ditt namn som vi behandlar men beroende på innehållet i det du själv skriver kan även andra personuppgifter komma att behandlas.

Syftet med behandlingen i Mölndal stads sociala medier är att skapa ett forum för dialog med dig som medborgare samt att fungera som ett komplement till molndal.se.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter i Mölndals stads sociala medier är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Insamling och utlämnande av uppgifter

Dina uppgifter samlas in när du till exempel skickar ett meddelande, gör ett inlägg eller skriver i ett kommentarsfält i Mölndals stads sociala medier. 

Dina uppgifter gallras och lagras i enlighet med beslut i stadens gällande dokumenthanteringsplanPDF. Dina uppgifter kan komma att arkiveras i Mölndals stadsarkiv. Denna behandling görs utifrån ett arkivändamål av allmänt intresse.

Tänk på att dina meddelanden och kommentarer blir allmän handling. Alla har rätt att ta del av en allmän handling om den inte innehåller uppgifter som är sekretesskyddade.

När du använder våra sociala medier delas alltid dina personuppgifter med en tredje part, det vill säga företaget eller organisationen som driver det sociala mediet.

För din egen skull råder vi dig till att inte skicka känslig information till oss via våra sociala medier.

Rätt att klaga och kontaktuppgifter

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vid frågor kontakta den aktuella nämndens dataskyddsombud.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-29 10.35