Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Hantering av personuppgifter för dig som deltar i kultur- och fritidsverksamheter

Information om hantering av personuppgifter för dig som är deltagare i eller vårdnadshavare till deltagare i kultur- och fritidsverksamheter i Mölndals stad.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

För att bidra till ett brett kultur- och fritidsutbud för alla i Mölndals stad och för att bidra till en ökad trivsel, trygghet och delaktighet behöver kultur- och fritidsförvaltningen behandla personuppgifter för deltagare i våra verksamheter. Ibland behöver vi också behandla personuppgifter för vårdnadshavare till deltagare. 

De personuppgifter vi kan komma att behandla är namn, ålder och kontaktuppgifter.

Insamling och utlämnande av uppgifter

De personuppgifter vi behandlar är i första hand de uppgifter du själv angett. I undantagsfall, som till exempel i akuta ärenden, kan vi behöva samla in kontaktuppgifter från anhöriga eller från andra kommunala verksamheter och offentliga myndigheter. Syftet är att säkerställa ett tryggt deltagande i våra verksamheter.

I vissa av våra aktiviteter samarbetar vi med andra aktörer som till exempel föreningar och andra förvaltningar i Mölndals stad. Vid ett sådant samarbete kan dina uppgifter komma att delas med dessa aktörer.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att fullgöra uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna kommer att sparas under den tid du eller det barn du är vårdnadshavare för deltar i vår verksamhet. Uppgifterna gallras årligen.

Rätt att klaga och kontaktuppgifter

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Vid frågor kontakta kultur- och fritidsnämndens dataskyddsombud.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
kulturfritid@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-08-31 10.55