Hantering av personuppgifter för dig som får utskick från kultur- och fritids­förvaltningen

Information om hantering av personuppgifter för dig som får utskick från kultur och fritidsförvaltningen. 

För att aktivt bidra till en ökad trivsel, trygghet och delaktighet i Mölndal gör kultur-och fritidsförvaltningen postutskick med information till dig som bor i kommunen. Det kan till exempel vara riktade utskick till  en viss åldersgrupp eller till boende i ett specifikt område. Vi behandlar dina personuppgifter i form av för- och efternamn samt bostadsadress för att kunna göra utskicken. 

Uppgifterna hämtas från Mölndals stads GIS-karta som administreras av stadsbyggnadsförvaltningen.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att fullgöra uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar dina personuppgifter enbart i syfte att göra utskick med information till boende i Mölndal. Vi sparar inte dina personuppgifter efter utskicket.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor kontakta kultur- och fritidsförvaltningens dataskyddsombud.

Dela på:

Senast uppdaterad