Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Hantering av personuppgifter för dig som är röstmottagare

Information om hantering av personuppgifter för dig som är röstmottagare i Mölndals stad.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

För att du ska kunna arbeta som röstmottagare behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter.

De personuppgifter som vi behandlar är:

·         Namn och efternamn

·         Adress och kontaktuppgifter

·         Personnummer

Syftet med behandlingen är att kunna administrera röstmottagare och för att kunna göra utbetalning av arvoden via stadens lönesystem. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning för att uppfylla de åtaganden som åligger kommunen enligt vallagen.

Insamling och utlämnande av uppgifter

Röstmottagarna fyller själva i ett ansökningsformulär på webbplatsen och det är dessa personuppgifter som behandlas.

De personuppgifter som tillhör de röstmottagare som deltagit i ett val/folkomröstning kommer att arkiveras i stadsarkivets e-arkiv. Gallring av personuppgifterna kommer att ske enligt gällande dokumenthanteringsplan för valnämnden.

Rätt att klaga och kontaktuppgifter

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Vid frågor kontakta valnämndens dataskyddsombud

Kontakt

Valnämnden
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
valnamnden@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-12 14.24