Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Hantering av personuppgifter för dig som deltar i Mölndals stads evenemang

Information om hantering av personuppgifter till dig som deltar i Mölndals stads evenemang.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Om du deltar i ett evenemang, seminarium eller en föreläsning som anordnas av Mölndals stad vill vi informera dig om att det kan förekomma dokumentation i form av film och foto. Syftet med dokumentationen är att vi vill kunna informera och kommunicera om och kring våra evenemang i Mölndals stad. De personuppgifter som vi samlar in är främst i form av så kallade mingelbilder (det vill säga översiktsbilder på till exempel publik) men även anmälnings/deltagarlistor.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Insamling och utlämnande av uppgifter

Dokumentationen sker under själva evenemanget och kan komma att användas på Mölndals stads webbplatser, sociala medier och i trycksaker. Dina personuppgifter blir då offentliga och delas med våra personuppgiftsbiträden som till exempel facebook och instagram. Uppgifterna gallras och arkiveras utifrån Mölndals stads dokumenthanteringsplanPDF. Arkivering görs utifrån ett arkivändamål av allmänt intresse.

Rätt att klaga och kontaktuppgifter

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vid frågor kontakta den aktuella nämndens dataskyddsombud.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-17 13.57