Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Hantering av personuppgifter för dig som söker bostads­anpassningsbidrag

Information om hantering av personuppgifter till dig som ansökt om bostads­anpassningsbidrag hos byggnads­nämnden i Mölndals stad

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Dina personuppgifter kommer att behandlas som ett led i byggnadsnämndens myndighetsutövning för att kunna utreda din rätt till bidrag.

Byggnadsnämnden kommer behandla dina kontaktuppgifter samt uppgifter om funktionsnedsättning, behov, uppgifter om anhöriga/företrädare/ombud och andra uppgifter som du väljer att lämna till oss. Uppgifterna sparas i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan för byggnadsnämnden.

Vi kommer att behandla personuppgifter om dig för att handlägga din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Personuppgifterna får hanteras med stöd av att byggnadsnämndens handläggare utför handläggning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

De uppgifter som behandlas registreras framförallt digitalt i byggnadsnämndens verksamhetssystem. Bara behörig personal har tillgång till dina uppgifter och tillgången till uppgifter i systemet sker genom handläggarnas inloggning genom bank-id. Vid behov så förekommer dina uppgifter även i pappersform. Även då är det bara behörig personal som har tillgång till dem.

Mer information om hur dina uppgifter hanteras finns i byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan.

 

Insamling och utlämnande av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut uppgifter om dig till andra parter till exempel vid bidragsutbetalning. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra om vi har krav på oss att göra så enligt lag, till exempel om du väljer att överklaga ditt beslut. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land utanför EU.

De personuppgifter vi behandlar om dig är i första hand de uppgifter du själv angett. Vi kan också komma att inhämta uppgifter om dig från god man och de kontaktpersoner du själv har angett såsom anhöriga och andra företrädare.

Rätt att klaga och kontaktuppgifter

Byggnadsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos byggnadsnämnden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du kan också begära att få besked om vilka av dina personuppgifter som byggnadsnämnden behandlar.

Byggnadsnämnden har ett dataskyddsombud som ska kontrollera att nämnden följer dataskyddsförordningen. Aktuella kontaktuppgifter till byggnadsnämndens dataskyddsombud.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-25 08.48