Hantering av personuppgifter för dig som studerar på Campus Mölndal

För oss på Campus Mölndal, vuxenutbildningen är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer dataskyddsförordningen.

Campus Mölndal behöver spara och behandla personuppgifter om dig som studerar gymnasiala- och / eller grundläggande kurser, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna eller gymnasiala yrkesutbildningar (skolenhet 1, 2 och 3)

Ändamålet med en sådan behandling är att kunna administrera och ge dig den utbildning du har rätt till.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som:

  • namn
  • personnummer / samordningsnummer
  • kontaktuppgifter.

Laglig grund: Skollagen kap 20, 21

Mottagare: Dina uppgifter kan komma att delas med Centrala studiestödsnämnden (CSN), Statistiska centralbyrån (SCB), Universitet och högskolerådet (UHR), andra kommuner, Göteborgsregionens kommunalförbund, samt de personuppgiftsbiträden vi har avtal med.

Campus Mölndal behöver spara och behandla personuppgifter om dig som är folkbokförd i Mölndal och studerar hos en extern utbildningsanordnare eller en utbildningsanordnare utanför Mölndals stads kommun (skolenhet 3):

Ändamålet med en sådan behandling är att kunna administrera och ge dig den utbildning du har rätt till.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn, personnummer/samordningsnummer och kontaktuppgifter.

Laglig grund: Skollagen kap 20, 23

Mottagare: Dina uppgifter kan komma att delas med CSN, Statistiska centralbyrån (SCB), Universitet och högskolerådet (UHR), andra kommuner, Göteborgsregionens kommunalförbund, externa utbildningsanordnare samt de personuppgiftsbiträden vi har avtal med.

Campus Mölndal behöver spara och behandla personuppgifter om dig som ansöker och/eller studerar en yrkeshögskoleutbildning, representerar ett företag med intresse för att samarbeta kring våra utbildningar, dig som sitter med i våra ledningsgrupper eller du som tar emot studenter till lärande i arbete.

Ändamålet med en sådan behandling är att kunna administrera och bedriva yrkeshögskoleutbildningar.

Vi samlar in personuppgifter om dig så som namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Laglig grund: Lag (2009:128) om yrkeshögskola, Förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, MYHFS (2016:8) samt beslut om att bedriva yrkeshögskoleutbildning från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Mottagare: Dina uppgifter kan komma att delas med Centrala studiestödsnämnden (CSN), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Statistiska centralbyrån (SCB) och de personuppgiftsbiträden vi har avtal med.

Campus Mölndal behöver spara och behandla personuppgifter om dig som får vägledning av en studie- och yrkesvägledare på Vägledning & Kompetens Mölndal.

Ändamålet med en sådan behandling är att tillhandahålla den studie- och yrkesvägledning som du har rätt till.

Vi samlar in personuppgifter om dig så som namn, personnummer/samordningsnummer och kontaktuppgifter.

Laglig grund: Enligt skollagen 21 kapitlet artikel 10 a § är hemkommunen skyldig att erbjuda studie- och yrkesvägledning.

Mottagare: Andra kommuner, Göteborgsregionens kommunalförbund, samt de personuppgiftsbiträden vi har avtal med.

Om utbildningsförvaltningen vill publicera bild eller film föreställande elever på exempelvis webbplats, i sociala medier eller i tryckt material ska skriftligt samtycke inhämtas.

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden, utbildning@molndal.se.

Dataskyddsombud: Amanda Day, amanda.day@molndal.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Frölundagatan 25B
431 30 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad