Hantering av personuppgifter för dig som studerar på Campus Mölndal eller har kontakt med Vägledning & Kompetens Mölndal

För oss på Campus Mölndal och Vägledning och Kompetens Mölndal är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer dataskyddsförordningen (GDPR). Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Campus Mölndal behöver spara och behandla personuppgifter om dig som studerar kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.


Ändamålet med en sådan behandling är att kunna administrera och ge dig den utbildning du har rätt till och att hantera ändringar i din studieplan.


Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn, personnummer/samordningsnummer och kontaktuppgifter, ursprungsland och utbildningshistorik. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Campus Mölndal har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.

Laglig grund: Skollagen kap 20

Mottagare: Dina uppgifter kan komma att delas med:

 • Centrala studiestödsnämnden (CSN)
 • Statistiska centralbyrån (SCB)
 • Universitet och högskolerådet (UHR)
 • Andra kommuner
 • Göteborgsregionens kommunalförbund

Samt de personuppgiftsbiträden vi har avtal med, till exempel:

 • Alvis
 • EducateIT
 • Skola 24
 • Edlevo
 • Google miljö

Hur länge behandlas uppgifter?

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

 • Elevhistorik bevaras i elevregistreringssystemet Alvis
 • Betygskatalog och intyg bevaras i stadsarkivet
 • Antagningsbesked gallras vid inaktualitet
 • Komvuxarbete gallras efter avslutad utbildning

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Vägledning och Kompetens Mölndal behöver spara och behandla personuppgifter om dig som får vägledning av en av våra studie- och yrkesvägledare.

Ändamålet med en sådan behandling är att tillhandahålla den studie- och yrkesvägledning som du har rätt till.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn, personnummer/samordningsnummer och kontaktuppgifter, ursprungsland och utbildningshistorik. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Vägledning och Kompetens Mölndal har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.

Laglig grund: Skollagen 2 kap. 29 §, 20 kap 10 a § och 30 §.

Mottagare: Dina uppgifter kan komma att delas med:

 • Centrala studiestödsnämnden (CSN)
 • Statistiska centralbyrån (SCB)
 • Universitet och högskolerådet (UHR)
 • Andra kommuner
 • Göteborgsregionens kommunalförbund

Samt de personuppgiftsbiträden vi har avtal med, till exempel:

 • Alvis
 • EducateIT
 • Skola 24
 • Edlevo
 • Google miljö

Hur länge behandlas uppgifter?

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

 • Ansökan och eventuella bilagor gallras efter 5 år
 • Individuell studieplan gallras efter avslutad studiegång

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Om utbildningsförvaltningen vill publicera bild eller film föreställande elever på exempelvis webbplats, i sociala medier eller i tryckt material ska skriftligt samtycke inhämtas.

Ändamålet med en sådan behandling är att möjliggöra för marknadsföring av skolan.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn och bild.

Laglig grund: Samtycke från elev.

Mottagare: Tryckt material, digitala- och sociala plattformar.

Hur länge behandlas uppgifter?

Material gallras när det inte längre används i verksamheten alternativt när samtycke återkallas.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden, utbildning@molndal.se
Dataskyddsombud: Shada Renström, shada.renstrom@molndal.se

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Frölundagatan 25B
431 30 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad