Hantering av personuppgifter för för­troende­valda politiker

Information om hantering av personuppgifter för dig som är förtroendevald politiker.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna följa krav från Kommunallagen. Det innebär att behandlingen är laglig då den krävs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Vårt förtroendemannaregister innehåller:

  • förtroendevaldas namn
  • personnummer
  • partitillhörighet
  • politiska uppdrag
  • uppgifter om hur länge personen varit förtroendevald i Mölndals stad.

Uppgifterna flyttas därifrån till vårt politiska ärendehanteringssystem Ciceron och vårt publiceringsverktyg NetPublicator för att vi ska kunna sköta den politiska ärendehanteringen förse er med underlag inför sammanträden samt dokumentera genomförda sammanträden.

Uppgifterna i registret bevaras och arkiveras hos stadsarkivet. Utöver ovanstående personuppgifter hanteras även kontaktuppgifter (telefon, mejl och hemadress) för att kunna sköta kommunikation om det politiska uppdraget.

Uppgifter om kontonummer samt uppgifter om närvaro på sammanträde hanteras för att betala ut arvode. De personuppgifter som finns i protokoll offentliggörs på kommunens hemsida.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos kommunstyrelsen samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du kan också begära att få besked om vilka av dina personuppgifter som kommunstyrelsen behandlar.

Aktuella kontaktuppgifter till kommunstyrelsens dataskyddsombud.

Dela på:

Senast uppdaterad