Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Hantering av personuppgifter för kunder hos lokalbokningen

Information om hantering av personuppgifter till dig som är kund hos lokalbokningen i Mölndals stad.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

För att du ska kunna boka lokal hos oss i Mölndals stad behöver vi behandla dina personuppgifter. Syftet med behandlingen är att kunna registrera dig som kund i vårt kundregister och kunna särskilja bokningar. Vi använder även uppgifterna för att kunna fakturera dig efter ditt bokningstillfälle.

De personuppgifter som vi behandlar är:

  • namn,
  • personnummer,
  • adress,
  • telefonnummer och
  • e-postadress.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Insamling och utlämnande av uppgifter

Dina uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån kultur- och fritidsnämndens beslut i gällande dokumenthanteringsplan, i regel efter två år.

Vi delar dina uppgifter med vår leverantör som tillhandahåller det system som används för våra bokningar. Kontaktuppgifter till föreningar kan komma att lämnas vidare till andra förvaltningar inom Mölndals stad. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Rätt att klaga och kontaktuppgifter

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
 
Vid frågor kontakta kultur- och fritidsnämndens dataskyddsombud.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
kulturfritid@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-08-31 10.57