Hantering av personuppgifter för dig som får utskick från förebyggandeenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen

Information om hantering av personuppgifter för dig som får utskick från förebyggandeenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen.

För att aktivt bidra till en ökad trivsel, trygghet och delaktighet i Mölndal skickar förebyggandeenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen ut ett nyhetsbrev via mail som heter ”Senior i Mölndal”. Nyhetsbrevet väljer du själv att få genom att fylla i dina kontaktuppgifter i ett formulär på webben.

Vi skickar även ut annan information genom postutskick till dig som bor i kommunen.

Vi behandlar dina personuppgifter i form av för- och efternamn, telefonnummer samt bostadsadress för att kunna göra utskicken.

Uppgifterna hämtas från Mölndals stads GIS-karta som administreras av stadsbyggnadsförvaltningen.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att fullgöra uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar dina personuppgifter enbart i syfte att göra utskick med information till boende i Mölndal. Vi sparar dina personuppgifter tills du ber oss att ta bort dessa från vårt register.

Vård- och omsorgsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan också begära att få besked om vilka av dina personuppgifter som vård- och omsorgsnämnden behandlar.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos vård- och omsorgsförvaltningen samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Vid frågor kontakta vård- och omsorgsförvaltningens dataskyddsombud.

Dela på:

Senast uppdaterad