Hantering av personuppgifter för bygg­lovs­sökande

Information om hantering av personuppgifter till dig som ansökt om bygglov eller anmält anmälningspliktig åtgärd

När du söker bygglov eller anmäler anmälningspliktig åtgärd kommer byggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter med rättsligt stöd för att utföra handläggning av bygglovsansökan/anmälningspliktiga åtgärder genom plan och bygglagen (PBL 2010:900).

Byggnadsnämnden kommer behandla:

  • namn
  • efternamn
  • fastighetsbeteckning
  • gatuadress
  • personnummer
  • telefonnummer
  • mobilnummer.

Uppgifterna sparas i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan för Byggnadsnämnden. Personuppgifterna får hanteras med stöd av Plan och bygglagen 2010:900 för att kunna utföra myndighetsutövande.

De uppgifter som behandlas samlas framförallt digitalt i förvaltningens verksamhetssystem. Bara behörig personal har tillgång till dina uppgifter.

Vid behov så förekommer dina uppgifter även i pappersform. Även då är det bara behörig personal som har tillgång till dem. Mer information om hur dina uppgifter hanteras finns i förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Vi kan också komma att lämna ut uppgifter om dig till andra parter vid till exempel fakturering och vissa utskick. Dina uppgifter kan komma att skickas till Löpande insikt/Markör som är en undersökning som görs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för att mäta kundnöjdhet som ett led i att kunna förbättra vår verksamhet. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra om vi har krav på oss att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land utanför EU.

De personuppgifter vi behandlar om dig är de uppgifter du själv angett.

Byggnadsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos byggnadsnämnden samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Du kan också begära att få besked om vilka av dina personuppgifter som byggnadsnämnden behandlar.

Kontaktuppgifter till byggnadsnämndens dataskyddsombud.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad