Personuppgifter i sociala medier 

Mölndals stads hantering av personuppgifter för dig som använder våra sociala medier.  

Vilka uppgifter vi behandlar och varför

När du använder sociala medier för att komma i kontakt med Mölndals stad, till exempel genom att skicka ett meddelande eller skriva i ett kommentarsfält, behandlar vi dina personuppgifter. I regel är det ditt namn som vi behandlar men beroende på innehållet i det du själv skriver kan även andra personuppgifter komma att behandlas.

Syftet med behandlingen i är att skapa ett forum för dialog med dig som medborgare samt att fungera som ett komplement till molndal.se.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter i Mölndals stads sociala medier är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dina uppgifter samlas in när du till exempel skickar ett meddelande, gör ett inlägg eller skriver i ett kommentarsfält i Mölndals stads sociala medier. 

Dina uppgifter gallras och lagras i enlighet med beslut i stadens gällande dokumenthanteringsplan Pdf, 443.2 kB.. Dina uppgifter kan komma att arkiveras i Mölndals stadsarkiv. Denna behandling görs utifrån ett arkivändamål av allmänt intresse.

Tänk på att dina meddelanden och kommentarer blir allmän handling. Alla har rätt att ta del av en allmän handling om den inte innehåller uppgifter som är sekretesskyddade.

När du använder våra sociala medier delas alltid dina personuppgifter med en tredje part, det vill säga företaget eller organisationen som driver det sociala mediet.

För din egen skull råder vi dig till att inte skicka känslig information till oss via våra sociala medier.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor kontakta den aktuella nämndens dataskyddsombud.

Dela på:

Senast uppdaterad