Regler för sekretess

För vissa uppgifter råder sekretess. Det gäller till exempel inom socialtjänst och skola. Det är offentlighets- och sekretesslagen (om uppgiften omfattas av den) som styr i kommunal verksamhet om det är sekretess. Sekretess gäller aldrig mot den som uppgiften avser.

Om kommunen anser att en uppgift omfattas av sekretess får uppgiften inte lämnas ut (tystnadsplikt).

Du har rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut. Detta beslut kan överklagas till domstol (överklagandehänvisning). Det blir då ytterst domstolen som avgör om uppgiften omfattas av sekretess eller om du har rätt att läsa uppgiften.

Offentlighets- och sekretesslagen

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad