Internationellt arbete

Att samarbeta med andra länder är stimulerande och givande. Vi är en del av vår omvärld och drar nytta av kunskap från hela världen. De flesta av våra partners finns i olika EU-länder, men vi har också kontakter i till exempel Afrika och Asien.

Foto: Andrine Bendixen Mangs. Vy från bergstopp i Chipata, Zambia

Riktlinjer för internationellt samarbete

Stadens internationella arbete utgår från en riktlinje, vars syfte är att skapa en kommunövergripande plattform för arbetet.

Genom vårt internationella arbete ökar vi förståelsen för omvärlden och det globala sammanhang staden ingår i. Då aktörer som EU på olika vis påverkar kommunens verksamheter är det viktigt att vi är insatta i aktuella frågor och nyttjar möjligheter till utveckling och ekonomiskt stöd.

Arbetet leder till nya idéer och kompetensutbyte och är i linje med stadens vision om en stad där människor från olika bakgrunder möts och nya tankar föds. Det bidrar till att uppfylla stadens mål och lösa utmaningar staden står inför, men innebär också att vi tar ansvar genom att dela med oss av vår kunskap för att stärka andras städers utvecklingsarbete.

Vi ser att våra internationella kontakter leder till en positiv utveckling för verksamheten genom att ny kunskap och inspiration hämtas från andra delar av världen. Personal och exempelvis elever som medverkar i olika former av utbyten utvecklas på både ett professionellt och ett personligt plan. Mölndal blir en attraktiv arbetsgivare genom att kunna erbjuda sina anställda dessa möjligheter. Barn och ungdomar får chansen att möta andra kulturer och utvecklas till öppna och toleranta medborgare.

Det internationella arbetet har olika former och utgörs bland annat av projekt, jobbskuggning och konferenser. Om du har frågor om vårt internationella arbete är du välkommen att kontakta vår internationella samordnare.

Vänorter

En vänort är en ort i ett annat land som en kommun samarbetar med. Numer har Mölndals stad inga vänorter. 

Dela på:

Senast uppdaterad