Internationella projekt

En stor del av det internationella arbetet i Mölndals stad sker genom att vi leder eller deltar i projekt tillsammans med organisationer från andra länder. Genom att delta i transnationella projekt kring ett gemensamt utvecklingsbehov kan verksamheten fördjupa sig inom något område och utveckla det genom kunskap och inspiration från de andra deltagarna.

De flesta projekt finansieras av EU, men en del samarbeten sker med länder utanför EU eller med annan finansiering.

Resa till Polen med Toleransprojketet 2018

Mölndalselever på resa i Polen med Toleransprojektet 2018


Exempel på pågående projekt

Education for all

I projektet Education for all samarbetar skolpersonal och kommunpolitiker i Mölndal och Zugdidi, Georgien. Syftet är att stötta varandra i att utarbetningen av nya metoder och arenor för ungas inkludering och delaktighet i beslutsprocesserna.

Projektets övergripande mål är:

  • Att genom utbildning skapa aktiva och ansvarfulla unga människor, som känner sig som fullt inkluderade och värdefulla medborgare i våra städer
  • Att vända utanförskapstrenden av vissa i samhället missgynnade grupper
  • Att utveckla i en fullt funktionell infrastruktur för unga att bli inkluderade i beslutsprocesserna på alla nivåer.

Projektet är ett så kallat kommunalt partnerskap som pågår under tre år (2016-2019) med stöd från ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati.

 Let the children change the world

Tillsammans med förskolor från Italien, Polen, Norge och Estland arbetar Bosgårdens pedagogiska enhet för att förbättra sina undervisningsmetoder och pedagogiska miljöer för att främja de mänskliga rättigheterna och bekämpa diskriminering.

Genom att rikta vår uppmärksamhet till små barn, hur vi lär ut och hur de lär sig och genom att undersöka våra attityder och våra pedagogiska miljöer kan vi ändra våra förskolor på ett sätt som främjar alla individers lika värde oavsett ras, religion, sexuell läggning, ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck och funktionshinder. På detta vis kan vi bidra till en minskning av diskriminering i våra samhällen.

Projektet pågår mellan 2015 och 2018 med stöd från Erasmus +. Cirka 1 000 barn och 250 lärare i de deltagande förskolorna kommer att påverkas av projektet.

Kontakt

Cecilia Rignell
Internationell samordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 13 13
cecilia.rignell@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-04-26 11.26