Nätverk och vänorter

Genom deltagande i internationella nätverk kan staden bedriva omvärldsbevakning, utbyta erfarenheter och tillförsäkra sig ny kunskap inom nätverkets verksamhetsområde.

Det är också en bra bas för att knyta till sig potentiella samarbetspartners. Staden är medlem i två europeiska nätverk.

Vänortssamarbete innebär en långsiktig relation med en annan ort eller stad och syftar bland annat till utbyte mellan invånarna och en ökad förståelse mellan folk. Samarbetet med vänorterna utgörs bland annat av ungdomsutbyten. Bland stadens verksamheter är det främst skolor och kulturskolan som deltar i olika utbyten.

Nätverk

Eurotowns logga

Eurotowns

Eurotowns är ett nätverk för små- och medelstora europeiska städer (50 000 - 250 000 invånare). För närvarande är 18 städer från 8 länder medlemmar i Eurotowns. Nätverkets övergripande mål är att utveckla ett nätverk av vitala, socialt inkluderande och hållbara medelstora städer som ska fungera som en katalysator för urban innovation, kreativitet och förnyelse.

Organisationen samarbetar inom områden som:

 • livslångt lärande
 • kunskapsekonomi
 • hållbara transporter
 • sociala frågor
 • fysisk miljö

Medlemskapet i Eurotowns har möjliggjort utbyte om goda exempel och lärande från olika europeiska städer inom flera verksamhetsområden. Mölndals stad har till exempel deltagit i projekt om volontärskap, ekologisk mat i skolor och avfallshantering. 

SERNs logga

SERN - Sweden Emilia Romagna Network

Genom SERN samarbetar aktörer från Sverige och den italienska regionen Emilia-Romagna med syftet stimulera till utbyte mellan den nordliga och den sydliga delen av EU. Mölndals stad är en av ursprungligen 11 svenska kommuner som tillsammans med italienska kommuner i Emilia Romagna bildade nätverket. Nätverket välkomnar förutom kommuner också regioner och andra aktörer på lokal och regional nivå. Idag har SERN drygt 50 medlemmar, ungefär hälften vardera från respektive land.

Nätverket ska stimulera till samarbetsprojekt mellan de italienska och svenska aktörerna inom områdena:

 • miljö
 • sociala frågor
 • entreprenörskap
 • turism
 • utbildning
 • kultur

Mölndals stad har i samverkan med SERN deltagit i projekt med utbyte för förskolelärare, utomhuspedagogik, europeiskt utvecklingsarbete och flera projekt inom skolans värld.

Vänorter

Stadsvapen vänorter

Albertlund, Borken och Whitstable

Kommunen har idag ett etablerat samarbete med tre vänorter:

 • Albertslund, utanför Köpenhamn, Danmark
 • Borken, norr om Düsseldorf, Tyskland
 • Canterbury stad och Whitstable Twinning Association i Kent, England

Dessa städer har i sin tur andra vänorter, tillsammans med vilka vi bildar ett så kallat vänortsnätverk. Dessa städer är Ricany i Tjeckien, East Renfrewshire i Skottland, Grabow i Tyskland, Balkow i Polen och Dainville i Frankrike.

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott ansvarar för vår vänortsverksamhet. En stor del av kontakten med våra vänorter sker via Mölndals Vänortsförening, som är fristående men har ett nära samarbete med Mölndals stad. Mer information om vänortsföreningens arbete finner du på deras hemsida.

Kontakt

Cecilia Rignell
Internationell samordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 13 13
cecilia.rignell@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad